top of page

Algemene voorwaarden
& Privacy policy

Ondernemingsgegevens

Intens Design by SARAH V bv

BE0742563407
Kromvenlaan 28A, 2960 Brecht BELGIUM
info@intensdesign.com

0498 10 60 30

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.intensdesign.com met de op de website aangeboden producten alsook op bestellingen gemaakt door goedkeuring van een online offerte of bestelling geplaatst na persoonlijk contact. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de verkoopsvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na die datum van wijziging worden geplaatst.

TOEPASSING

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die intergraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzonder voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

VERZENDING

We proberen je bestelling binnen de gangbare termijnen te verzenden. De gangbare termijnen staan aangegeven bovenaan de webshop of in de goedgekeurde offerte. Verzendingen gebeuren van maandag tot vrijdag. Persoonlijke leveringen worden steeds na afspraak geleverd. Betaal je met overschrijving, dan kan het enkele dagen duren, voor we je betaling ontvangen hebben. De verwerkings- en verzendingstermijn gaan in na ontvangst betaling. Uitzonderlijk kan de levertijd langer zijn. Indien dat het geval is, nemen we contact met je op.

 

Zodra het verzendlabel werd aangemaakt, ontvang je de volginfo per mail. Verzendingen gebeuren met Bpost, Mondial relais, DPD of Post NL. We zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, transportvertragingen en werkonderbrekingen. We proberen je bestelling zo veilig mogelijk te verpakken. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade. De producten die we maken zijn fragiel en erg breekbaar. Kies je ervoor ze te laten opsturen, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade. We bieden persoonijke levering aan om schade te voorkomen. 

PRIJS

SARAH V bv behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn

TERUGZENDING & RUILEN

Je hebt het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer en het rekeningnummer voor de terugbetaling.


Als je van het verzakingsrecht wil gebruik maken, dien je de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terug te sturen naar SARAH V bv, KROMVENLAAN 28a, 2960 BRECHT, BELGIE. Het artikel moet in originele, ongeopende en verkoopbare staat zijn. Na ontvangst van het retourpakket, storten we het door jou betaalde bedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten) terug op je rekening. Voedingswaren (o.a. suikerbonen en snoep) en gepersonaliseerde artikelen (o.a. alle artikelen waarbij de afwerking en de kleuren naar wens kunnen doorgegeven worden) nemen we niet terug. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het bedrag niet terugbetaald. Goederen die specifiek voor jou ontworpen of op bestelling zijn worden niet teruggenomen. In dit geval kan je je dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

BETALEN

Je kan betalen per overschrijving, Bancontact, Ideal, cash of Payconiq bij ophaling of met Paypal.

KLACHTEN en OPMERKINGEN

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden gemeld, anders vervalt elke recht.

SARAH V bv behoudt het recht om opmerkingen, naar onze discretie, te verwijderen of te bewerken, met name als ze onjuist, offensief, onbeleefd zijn, heiligschennis of spam, haatspraak of spitse aanvallen op elk individu of groep bevatten.

WAARBORG

Onze waarborg beperkt zicht tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beide voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van onze opzet of grove fout.

SCHENDBAARHEID

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch Recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

VERLIES EN SCHADE DOOR VERZENDING/OPHALING

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending door een van onze verzendpartners. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging zodra de goederen werden overhandigd bij levering en of ophaling. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, fout-frankeren of beschadiging bij verzending door derden (klanten). SARAH V bv draagt nooit de verantwoordelijkheid voor het frankeren van enveloppen. 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen zullen eigendom blijven tot de volledige betaling is gebeurd, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben we het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

Grafische ontwerpen blijven steeds eigendom van SARAH V bv en zullen onder geen geval gedeeld worden als PDF of als eender welk ander bewerkbaar document afgeleverd worden. Tenzij uitdrukkelijk op voorhand anders schriftelijk overeengekomen. Grafische ontwerpen worden afgeleverd in JPG of PNG formaat. Lettertypes en afbeeldingen worden nooit gedeeld. 

AUTEURS- en ONTWERPRECHTEN

SARAH V bv behoudt de rechten op al de ontwerpen die we maken. Onze ontwerpen zijn niet beschikbaar in enige digitale vorm, tenzij schriftelijk besproken. Alle bestanden (ontwerpen, afbeeldingen, …) die tijdens onze communicatie worden uitgewisseld, dienen alleen als review.  Ontwerpen kunnen ten alle tijde door SARAH V bv hergebruikt worden zonder vooraf gevraagde toestemming.

Elk ongeautoriseerd gebruik van de uitgewisselde inhoud, zowel digitaal als fysiek, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten. U mag de betreffende informatie / inhoud niet reproduceren, decompileren, wijzigen of daarvan afgeleide werken maken.​

Aan op maat gemaakte ontwerpen gaan steeds meerdere voorontwerpen voor. Deze en afgeleide werken van het definitieve ontwerp mogen door SARAH V bv aangeboden worden als ontwerp voor de collectiekaartjes.

In de offerte wordt steeds weergegeven hoeveel aanpassingsrondes voorzien worden per ontwerp. Elke aanpassingsronde bestaat uit één ontwerp (of meerdere indien anders omschreven in de offerte) van zowel de voor- als achterzijde (indien ontwerp recto verso is). Worden er bijvoorbeeld drie aanpassingsrondes voorzien, dan krijgen jullie tijdens de eerste ronde één ontwerp, het welke in de twee rondes hierna wordt aangepast/herwerkt volgens jullie feedback. Indien meerdere ontwerpen per ronde worden aangeleverd is dit uit pure goodwill en telt dit eveneens als één aanpassingsronde. Elke bijkomende ronde zal extra gefactureerd worden en dient betaald te worden alvorens het aanleveren van het volgende aangepaste ontwerp. Het / de ontwerp(en) van elke aanpassingsronde worden per mail bezorgd als mockup (sfeerbeeld) die een indruk geeft van het gedrukte resultaat. Per ontwerp ontvangt de klant één mockup. Een proefdruk wordt enkel voorzien indien SARAH V bv ook het drukwerk mag aanleveren. In dit geval wordt er één proefdruk kosteloos verzorgd door SARAH V bv.

SARAH V bv is niet verantwoordelijk voor eventuele schrijf- of typfouten in het ontwerp/drukwerk. De verantwoordelijkheid valt hierbij geheel bij de klant om het ontwerp op schrijf- en spelfouten na te kijken alvorens akkoord te gaan met de finale versie.

VERMELDING

Afbeeldingen en ontwerpen gemaakt door SARAH V bv (o.a. terug te vinden op social media en de website) mogen gebruikt worden door derden op voorwaarde dat deze de juiste verwijzing naar Intens Design alsook de link naar de website dragen: www.intensdesign.com. ​

PAPIER & DRUKWERK

Papier (en enveloppen) is een natuurlijk materiaal en kan kleine oneffenheden bevatten. Kaarten gedrukt op handgeschept katoenpapier zijn niet steeds 100% recht gedrukt doordat de randen niet recht zijn maar een scheprand omvatten. Het papier kan dus niet recht geleidt worden door de printer. Kleuren van drukwerk kunnen afwijken van kleuren gezien op een scherm.

BLOEMEN & DECORATIE

Bloemen en de compositie ervan worden steeds geselecteerd door SARAH V bv. Kleuren kunnen, net als bij drukwerk, afwijken per bestelling. Niet steeds alle bloemen zijn beschikbaar. Kaarsen zijn slechts decoratief. Indien kaarsen toch worden aangestoken, is dit geheel op eigen risico en raden we ten stelligste aan de bloemen te verwijderen voor het aansteken van de kaars.

ANNULATIE & VERPLAATSING AFSPRAKEN

U kan uw afspraak volledig annuleren, zonder reden, door minstens 48 uur voor de afspraak een mail te sturen naar info@precho.be. Er worden geen kosten in rekening gebracht. Wanneer u last-minute, in minder dan 48u voor aanvang van uw afspraak, uw afspraak annuleert, zal er een kost van €25 in rekening worden gebracht. Het overige bedrag krijgt u in de vorm van een tegoed bon dewelke u via mail zal worden bezorgd. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk.

Wanneer u niet komt opdagen, zal er een kost van €25 in rekening worden gebracht. Het overige bedrag krijgt u in de vorm van een tegoed bon dewelke u via mail zal worden bezorgd. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk.

Een afspraak verplaatsen kan kosteloos door minimaal 48u voor aanvang van uw afspraak een mailtje te sturen naar info@precho.be

PRETECHO

Een pret-echo is een niet medische echo die valt onder de noemer fotografie.

Wij stellen geen medische diagnoses. Wij maken geen morfologische echo's. Wij maken geen structurele echo's. We werken niet met vroedvrouwen en / of verpleegkundigen. Onze niet medische pret-echo's vervangen nooit een bezoek aan de gynaecoloog en zijn hier ook geen aanvulling op. 

 

Een pret-echo draait om verbinding maken met je baby door foto's en filmpjes te maken.

bottom of page